Vraag direct aan!

Eenvoudig, Snel en Goedkoop‎.


Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen

Vraag makkelijk en snel online een VOG aan i.p.v. via uw gemeente. Wij dienen de aanvraag vervolgens bij Justis in.

Stappenplan:

  1. U vult onderstaand vog aanvraagformulier in en betaalt ons het goedkoopste tarief in Nederland €6,50 (incl. BTW) via iDeal.
  2. Wij dienen uw aanvraag binnen 1 werkdag digitaal in bij Justis.nl en via Justis ontvangt u verdere instructies in uw mailbox, onze service is hierbij volbracht.
  3. U betaalt Justis €33,85 voor de VOG en zij nemen uw aanvraag verder in behandeling.
  4. U ontvangt uw VOG op het bij de overheid bekende woonadres wat aan uw digiD is gekoppeld.

Let op; Een VOG aanvragen voor de taxibranche (KIWA) en-/of personen zonder een inschrijving bij de gemeente is helaas niet mogelijk.

Gegevens aanvrager
Functie (40 karakters) (waarop de aanvraag betrekking heeft: bijv. docent, schoonmaker, vervoersmanager) of
omschrijving (bijv. Chauffeurskaart, Visum en emigratie, Exploitatievergunning)
@
Gegevens organisatie / instelling *
* Mits van toepassing! Is de aanvraag voor jou persoonlijk laat dan organisatie gegevens leeg en we vragen je VOG aan vanuit Mijnvogaanvraag.nl Tevens dient de organisatie in Nederland gevestigd te zijn.
Screen mij op het volgende profiel

Voor uitleg over de functieaspecten zie: www.justis.nl

01 Politieke ambtsdragers
06 Visum en emigratie
18 Huisvestingsvergunning
Dit screeningsprofiel is van toepassing op aanvragen in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.
25 (Buitengewoon) opsporingsambtenaar
40 Vakantiegezinnen en adoptie
45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
50 Exploitatievergunning
it screeningsprofiel kan alleen worden gebruikt als de gemeente de instelling is die de VOG verlangt en u de VOG aanvraagt ten behoeve van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf.
55 Juridische dienstverlening
60 Onderwijs
Dit screeningsprofiel is van toepassing op al het personeel dat werkzaam is bij een educatieve
75 (Gezins)voogd bij voogdijinstellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker
80 Beëdigd tolken/vertalers
Dit screeningsprofiel kan alleen worden gebruikt als de Raad voor Rechtsbijstand de organisatie is
85 Lidmaatschap schietvereniging
95 Financiële dienstverlening
96 Onbekende functie
Dit screeningsprofiel geldt voor VOG aanvragen ten behoeve van opname in een bestand voor

Informatie

11 Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen
12 Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
13 Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen

Geld

21 Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan
22 Budgetbevoegdheid hebben

Goederen

36 Het bewaken van productieprocessen
37 Het beschikken over goederen
38 Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d., die bij oneigenlijk of onjuist gebruik een risico vormen voor mens (en dier)

Diensten

41 Het verlenen van diensten (advies, schoonmaak, catering, onderhoud, etc)
43 Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving

Zakelijke transacties

53 Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen

Proces

61 Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen
62 (Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders dan het intern transport binnen een bedrijf
63 (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd

Aansturen organisatie

71 Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen

Personen

84 Belast zijn met de zorg voor minderjarigen
85 Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten
86 Kinderopvang (alleen aanvinken in combinatie met het functieaspect 84)
Alleen in combinatie met 84 Belast met de zorg voor minderjarigen!!
Bijzondere omstandigheden
De locatie waar de werkzaamheden worden verricht kan van belang zijn bij de beoordeling van de aanvraag. Bijvoorbeeld voor iemand die schoonmaakwerkzaamheden verricht, is de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd van belang. Indien dit gebeurt op bijvoorbeeld een kinderdagverblijf zal dit anders worden beoordeeld dan wanneer schoonmaakwerkzaamheden worden verricht in een kantoorpand.

* dient ingevuld te worden